Consulti el calendari del contribuent per estar sempre al dia de totes les obligacions tributàries.

Visualitzi el butlletí d'informació laboral amb les últimes notícies d'actualitat i les principals novetats del sector.

El Suprem aclarirà per fi si la prestació per maternitat tributa o no per IRPF


> El TSJ de Madrid ha sentenciat que la subvenció està exempta.
> Hisenda i el TSJ d'Andalusia defensen que sí que està subjecta a l'impost.
Un dels grans conflictes legals i tributaris dels últims anys està més a prop d'arribar al final. El Tribunal Suprem decidirà si la prestació per maternitat que cobren les mares durant el temps que estan de baixa en tenir un fill està o no exempta de l'IRPF. Una subvenció que poden compartir també amb el pare. L'Alt Tribunal va admetre, el mes de gener, a tràmit el recurs de cassació de l'Advocacia de l'Estat.
El debat sobre si aquesta subvenció tributa en l'impost sobre la renda no és nou. La qüestió va arribar al seu punt àlgid quan una sentència de juliol de 2016 del Tribunal Superior de Justícia de Madrid (TSJM) va donar la raó a una contribuent i va establir que la prestació per maternitat estava exempta de l'IRPF. La decisió va posar en alerta a Hisenda, que va veure com es podia iniciar un procés pel qual milers de mares i pares sol·licitessin la devolució del que havien tributat per la prestació de maternitat. L'Agència Tributària es va afanyar a assenyalar que la sentència era un cas aïllat i que la seva postura es mantenia ferma. Per Hisenda, la prestació per maternitat que abona la Seguretat Social té la consideració de rendiment de treball i com a tal està subjecta a l'impost sobre la renda. Mesos després de la decisió del TSJ de Madrid, el seu homòleg d'Andalusia va avalar en una sentència la postura d'Hisenda. Així, davant de dos casos anàlegs, diferents Tribunals Superiors de Justícia van dictar sentències en sentit totalment divergent. Li tocarà al Suprem posar pau.