Consulti el calendari del contribuent per estar sempre al dia de totes les obligacions tributàries.

Visualitzi el butlletí d'informació laboral amb les últimes notícies d'actualitat i les principals novetats del sector.

// Desembre 2017

 • POT SER UN ACOMIADAMENT DISCIPLINARI O UN ACOMIADAMENT OBJECTIU CONSIDERAT NUL?
 • COM ES CALCULEN ELS SALARIS DE TRAMITACIÓ EN CAS DE TREBALLADORS FIXOS DISCONTINUS?
 • EXTINCIÓ DE CONTRACTE D'INTERINITAT: CAL ABONAR O NO INDEMNITZACIÓ? (EL TS FORMULA QÜESTIÓ PREJUDICIAL AL TJUE)
 • UN TREBALLADOR HA DE PODER AJORNAR I ACUMULAR ELS DRETS A VACANCES ANUALS RETRIBUÏDES NO GAUDIDES QUAN UN EMPRESARI NO LI PERMET EXERCIR EL DRET A VACANCES ANUALS RETRIBUÏDES
 • EL GOVERN PROPOSA PUJAR LA PENSIÓ DE VIDUÏTAT FINS AL 60% DE LA BASE REGULADORA EN DOS ANYS
 • COM HA D'ACTUAR L'EMPRESA SI UN TREBALLADOR ES NEGA A JUBILAR MALGRAT HAVER COMPLERT L'EDAT ORDINÀRIA DE JUBILACIÓ?
Veure butlletí

// Octubre 2017

 • CONTRACTES SUCCESSIUS: L'ANTIGUITAT, A EFECTES D'INDEMNITZACIÓ PER ACOMIADA-MENT, POT EXPLICAR-SE, DE VEGADES, DES DEL PRIMER CONTRACTE, TOT I QUE ENTRE LA FI D'ALGUN I L'INICI DEL SEGÜENT HAGIN TRANSCORREGUT MÉS DE 20 DIES HÀBILS
 • SINISTRALITAT LABORAL: PUGEN ELS ACCIDENTS LABORALS UN 3,7%
 • ENCARA ESTÀ A TEMPS A BENEFICIAR-SE DEL SEU CRÈDIT ANUAL PER A LA FORMACIÓ (SENSE APLICAR EL NOU RD 694/2017)
 • EL TSJ D'ANDALUSIA PERMET QUE L'ESTRÈS ES CONSIDERI UN ACCIDENT DE TREBALL
 • EL CONGRÉS COMENÇA A TRAMITAR LA REFORMA DE L'ESTATUT DELS TREBALLADORS PERQUÈ ES CREÏ UN REGISTRE DE LA JORNADA LABORAL DIARI
 • NECESSITA LA SEVA EMPRESA RECLUTAR UNA "INFLUENCER"?
 • ÉS CERT QUE UNA SENTÈNCIA DEL TJUE IMPEDEIX INCLOURE EN UN ACOMIADAMENT COL·LECTIU A TREBALLADORES EMBARASSADES?
Veure butlletí

// Setembre 2017

 • NOU REGLAMENT DE PROTECCIÓ DE DADES
 • ET PODEN ACOMIADAR PER NO INFORMAR A L’EMPRESA QUE ESTÀS COBRANT DE MÉS
 • QUANT I COM COBRARÀ L’AUTÒNOM QUE ES PUGUI QUEDAR A L’ATUR AQUEST ANY 2017
 • LA GRAN SALA DEL TEDH AVALA MONITORITZAR L'ÚS DE L'E-MAIL, PERÒ COMPLINT UNA SÈRIE DE CONDICIONS
 • L’EDAT DE JUBILACIÓ NOMÈS PUJA EN LA TEORIA: EN LA PRÀCTICA ELS CIUTADANTS SEGUEIXEN RETIRANT-SE ALS 64 ANYS
 • ELS TREBALLADORS PODEN COBRAR LES DIETES ENCARA QUE NO PRESENTIN FACTURA PER LES DESPESES
 • L’ACOMIADAMENT D’UN TREBALLADOR DE BAIXA PER MALALTIA NO ES NUL SINÓ IMPROCEDENT
Veure butlletí

// Juliol 2017

 • EL CONGRÉS DELS DIPUTATS APROVA UNA BATERIA DE MESURES PER MILLORAR LES CONDICIONS LABORALS I DE SEGURETAT SOCIAL DE L'AUTOOCUPACIÓ
 • DURADA I LÍMITS DE LA JORNADA DE TREBALL
 • INSTRUCCIÓ 1/2017 DE LA INSPECCIÓ DE TREBALL SOBRE EL REGISTRE DIARI DE LA JORNADA
 • ES DISPARA L'ABSENTISME A ESPANYA: HORA DE REVISAR EL SEU PLA D'ACCIÓ
 • L'ÚLTIMA SENTÈNCIA DE L'AN SOBRE LA TRIBUTACIÓ DE LES INDEMNITZACIONS ALS ALTS DIRECTIUS XOCA DE PLE AMB EL CRITERI MARCAT PER LA DGT
 • ES POT INSTAL·LAR UN GPS EN ELS COTXES D'EMPRESA QUE UTILITZEN ELS TREBALLADORS?
 • RECORDATORIS
Veure butlletí

// Juny 2017

 • EL MAPA DE L’ATUR A ESPANYA, UN PAÍS DIVIDIT ENTRE NORD I SUD
 • EL SALARI MITJÀ A ESPANYA RONDA ELS 1.600 Euros
 • LA PENSIÓ D’UN TREBALLADOR AUTÒNOM ÉS 500 Euros INFERIOR A LA DELS TREBALLADORS ASSALARIATS
 • RETRIBUCIÓ VARIABLE: TRES PAUTES BASADES EN TRES SENTÈNCIES DEL TRIBUNAL SUPREM
 • LA SEGURETAT SOCIAL HA INICIAT INSPECCIONS ALS AUTÒNOMS TRADE
 • ELS AUTÒNOMS PAGARAN VUIT EUROS MÉS AL MES A PARTIR DE JUNY
 • CALENDARI DE FESTES LABORALS 2018
 • AJUDES 2017 ELABORACIÓ I IMPLANTACIÓ DE PLANS IGUALTAT
 • RECORDATORIS
Veure butlletí

// Maig 2017

 • WIN-WIN. PROGRAMA "LA CAIXA FEINA JOVE"
 • INSTRUCCIÓ 1/2017 DE LA INSPECCIÓ DE TREBALL SOBRE EL REGISTRE DIARI DE LA JORNADA
Veure butlletí

// Abril 2017

 • EL TS DETERMINA QUE LES EMPRESES NO ESTAN OBLIGADES A REALITZAR UN REGISTRE DE LA JORNADA DIÀRIA
 • BONUS 2016 REIAL DECRET 231/2017, DE 10 DE MARÇ
 • LES EMPRESES PODEN LLIURAR ALS SEUS TREBALLADORS LES NÒMINES EN SUPORT INFORMÀTIC
 • ADMINISTRADOR D'UNA SOCIETAT I JUBILACIÓ: COMPATIBLE?
 • 9 DE CADA 10 AUTÒNOMS MENORS DE 40 ANYS COTITZA PER LA BASE MÍNIMA
 • FAQ
 • RECORDATORIS
Veure butlletí

// Març 2017

 • EL TRIBUNAL SUPREM LIMITA L'EFECTE DELS PACTES DE NO CONCURRÈNCIA
 • TREBALL CONFIRMA QUE EL TACÒGRAF ES VÀLID PER REGISTRAR LA JORNADA LABORAL
 • EUROPA PERMET QUE ELS ACOMAIDAMENT DURANT LA BAIXA MÈDICA ES DECLARIN NULS
 • ORDRE DE COTITZACIÓ PER A L'ANY 2017
 • FAQ
 • RECORDATORIS
Veure butlletí