Consulti el calendari del contribuent per estar sempre al dia de totes les obligacions tributàries.

Visualitzi el butlletí d'informació laboral amb les últimes notícies d'actualitat i les principals novetats del sector.

// Maig 2018

 • TREBALLADORS AUTÒNOMS. INCORPORACIÓ AL SISTEMA RED I NOTIFICACIONS ELECTRÒNIQUES
 • UNA NOVA ORDRE OBLIGA A TOTS ELS AUTÒNOMS A INCORPORAR-SE AL SISTEMA RED
 • SI COTITZA DE FORMA SIMULTÀNIA AL RETA I AL RÈRGIN GENERAL, VERIFIQUI SI TÉ DRET A UNA DEVOLUCIÓ D'UNA PART DE LES SEVES COTITZACIONS
 • QUASI SIS DE CADA 10 TREBALLADORS A TEMPS PARCIAL DESITJARIEN TENIR UN TREBALL A TEMPS COMPLERT
 • ACOMIADAMENT OBJETIU PER ABSENTISME: CÒMPUT DEL PERÍODE DE DOTZE MESOS
 • EL MERCAT LABORAL HA CRESCUT AMB FORÇA DURANT ELS ÚLTIMS ANYS
  ...
Veure butlletí

// Febrer 2018

 • ACOMIADAMENT OBJECTIU PER ABSENTISME: POSSIBLE NUL·LITAT EN CAS DE DISCAPACITAT (TJUE DE 18.01.18)
 • OCUPACIÓ PROPOSA ENDURIR LES SANCIONS PER A LES EMPRESES QUE ABUSIN DE LA TEMPORALITAT
 • CCOO I UGT DEMANEN SOUS DE 1.000 EUROS
 • LA DIFERÈNCIA EN LES PENSIONS DE JUBILACIÓ ENTRE ELS TREBALLADORS PER COMPTE ALIENA I ELS TREBALLADORS AUTÒNOMS ÉS CADA VEGADA MÉS GRAN
 • L'EDAT MITJANA DE JUBILACIÓ L’ANY 2017 VA SER DE 64,2 ANYS, SEGONS LES DADES D'OCUPACIÓ (CORRESPONENTS A NOVEMBRE)
 • A PARTIR DE 2019 LES NOVES PENSIONS PATIRAN UNA RETALLADA AUTOMÀTICA A L’APLICAR-SE EL FACTOR DE SOSTENIBI-LITAT VINCULAT A L'ESPERANÇA DE VIDA
  ...
Veure butlletí

// Gener 2018

 • SALARI MÍNIM INTERPROFESSIONAL (SMI)
 • INDICADOR PÚBLIC DE RENDA D'EFECTES MÚLTIPLES (IPREM)
 • REIAL DECRET 1079/2017, DE 29 DE DESEMBRE, SOBRE REVALORITZACIÓ DE PENSIONS DE CLASSES PASSIVES, DE LES PENSIONS DEL SISTEMA DE LA SEGURETAT SOCIAL I D'ALTRES PRESTACIONS SOCIALS PÚBLIQUES PER A L'EXERCICI 2018
 • DESCANS PER PATERNITAT
 • IRPF 2018
 • LLEI DE PRESSUPOSTOS GENERALS DE L'ESTAT (LPGE) PER 2018
  ...
Veure butlletí