Mesures laborals del projecte de Llei de Pressupostos Generals de l’Estat per a l’any 2022.