Aprovada la pròrroga dels ERTO i ajuts a autònoms fins al 28 de febrer de 2022.

Publicat el salari mínim interprofessional per a 2021.