Consulti el calendari del contribuent per estar sempre al dia de totes les obligacions tributàries.

Visualitzi el butlletí d'informació laboral amb les últimes notícies d'actualitat i les principals novetats del sector.

Criteris sobre la jubilació activa després de la Llei 6/2017, de 24 d'octubre, de reforma urgent del treball autònom


En relació a la jubilació activa plena són condicions indispensables per accedir a la mateixa, com a fórmula per compatibilitzar el treball amb la pensió de jubilació al 100%
    •    Estar enquadrat en el règim d’autònoms doncs es limita solament a aquest col·lectiu.
    •    Haver accedir a la jubilació a partir de l’edat ordinària i amb la carrera de cotització completa per causar dret al 100% de la base reguladora.
    •    Tenir contractat almenys a un treballador, sempre que el contracte sigui subscrit per el propi treballador autònom com a persona física, no com a societat. Aquest contracte pot ser a temps parcial o a temps complet; anterior a coetani amb la data de la jubilació, temporal o indefinit.