Consulti el calendari del contribuent per estar sempre al dia de totes les obligacions tributàries.

Visualitzi el butlletí d'informació laboral amb les últimes notícies d'actualitat i les principals novetats del sector.

Circular informativa

ACTIVITATS ECONÒMIQUES QUE PODRAN ACOLLIR-SE A LA MORATÒRIA EN EL PAGAMENT DE COTITZACIONS SEGURETAT SOCIAL – EMPRESES/AUTÒNOMS

Circular informativa // Abril 2020

Circular informativa

IMPACTE LABORAL DEL COVID19
Anàlisi de la situació en que es troba la seva empresa i l’escenari que s’ha de preveure en les properes setmanes

Circular informativa // Abril 2020

Circular informativa

NOU PERMÍS RETRIBUÏT RECUPERABLE OBLIGATORI PER A LES PERSONES TREBALLADORES PER COMPTE D'ALTRI QUE NO PRESTIN SERVEIS ESSENCIALS PER REDUIR LA MOBILITAT PEL COVID-19

Circular informativa // Abril 2020

Butlletí 1 Coronavirus

  1. Caràcter preferent del treball a distància.
  2. Dret d'adaptació de l'horari i reducció de jornada.
  3. Prestació extraordinària per cessament d'activitat per les persones afectades per la declaració d'estat d'alarma per la gestió de la situació de crisis sanitària ocasionada pel covid-19.
  4. Procediments de suspensió de contractes i reducció de jornada per causa de força major.
  5. Mesures extraordinàries en matèria de cotització en relació amb els procediments de suspensió de contractes i reducció de jornada per força major relacionats amb el covid-19.
  6. Procediments de suspensió i reducció de jornada per causa econòmica, tècnica, organitzativa o de producció relacionades amb el covid-19.
  7. Mesures extraordinàries en matèria de protecció per desocupació pels ertos basats en les circumstàncies extraordinàries aprovades.
  8. Limitació temporal dels efectes de la presentació extemporània de sol·licituds de prestacions d'atur.
  9. Línia d’ajuts per a les persones treballadores autònomes afectades econòmicament pel coronavirus.

Butlletí 1 Coronavirus // Març 2020