Consulti el calendari del contribuent per estar sempre al dia de totes les obligacions tributàries.

Visualitzi el butlletí d'informació laboral amb les últimes notícies d'actualitat i les principals novetats del sector.

El nostre equip format per tècnics, assessors i advocats especialistes en dret laboral i seguretat social ofereix un servei integral per a empreses, autònoms i persones.

ASSESSORAMENT

• Es donarà una resposta professional i adequada a totes les seves consultes i plantejaments relacionades amb el món del treball.
• A través de la confecció d’un informe laboral que recull els principals indicadors relacionats amb el seu personal, podrà prendre les millors decisions pel que fa a la gestió del seu capital humà. En aquest hi trobarà:

> Evolució de la plantilla
> Distribució per sexes i edats
> Modalitats de contractació
> Costos laborals
> Dispersió salarial
> Amortitzacions del lloc de treball
> Anàlisi de l’absentisme

• Si la seva empresa disposa d’un responsable de recursos humans, nosaltres l’hi podem oferir l’assessorament complementari que pot necessitar.

GESTIÓ

Els nostres tècnics s’encarregaran de dur a terme tota la gestió laboral de la seva empresa:

• Inscripció de l’empresa a la TGSS
• Altes i baixes d’Autònoms i empleades de la llar
• Tramitació del REA
• Afiliació dels treballadors a l’empresa
• Confecció de qualsevol contractes de treball i pròrrogues
• Càlcul de les nòmines
• Relació nominal de costos salarials
• Documents de liquidació de quotes a la TGSS
• Gestió de les Incapacitats temporals
• Accés al Portal web pel client i pel treballador
• Pagaments directes
• Realització del models 111 i la declaració informativa en el model 190
• Accés a prestacions (atur, subsidi, etc...)
• Convenis especials
• Tràmits estrangeria (obtenció NIE, arrelament social, etc...)
• Coordinació amb la seva entitat de prevenció de riscos laborals.
• Actualització dels convenis col·lectius
• Accés i gestió dels portals oficials: Cont@, delt@ i contrat@
• Comunicació amb la TGSS mitjançant nou sistema Siltra
• Obtenció del certificat digital de persones jurídiques i de persones físiquesm oferir l’assessorament complementari que pot necessitar

JURÍDIC

El departament jurídic compte amb professionals que gestionaran:

• Tot tipus d’acomiadaments
• Confecció de cartes sancionadores i avisos
• Realització d’expedients disciplinaris
• Redacció de protocols i codis empresarials
• Negociació de convenis i pactes d’empresa
• Gestió de requeriments i citacions de la inspecció de treball
• Tota mena de recursos administratius i judicials
• CMAC
• Defensa davant el jutjat
• Demandes de particulars
• Confecció de Due diligence
• Anàlisi i confecció informe del Compliance laboral
• Gestió de les eleccions sindicals
• Estudi de la seva jubilació

PRODUCTES

Aplicació que permet el control de presència del seu personal d’una forma àgil i econòmica.


Aplicació informàtica que permetrà consultar, en un sól clic, totes les dades dels seus treballadors.