Consulti el calendari del contribuent per estar sempre al dia de totes les obligacions tributàries.

Visualitzi el butlletí d'informació laboral amb les últimes notícies d'actualitat i les principals novetats del sector.

• Es donarà una resposta professional i adequada a totes les seves consultes i plantejaments relacionades amb el món del treball.
• A través de la confecció d’un informe laboral que recull els principals indicadors relacionats amb el seu personal, podrà prendre les millors decisions pel que fa a la gestió del seu capital humà. En aquest hi trobarà:

> Evolució de la plantilla
> Distribució per sexes i edats
> Modalitats de contractació
> Costos laborals
> Dispersió salarial
> Amortitzacions del lloc de treball
> Anàlisi de l’absentisme

• Si la seva empresa disposa d’un responsable de recursos humans, nosaltres l’hi podem oferir l’assessorament complementari que pot necessitar.