Consulti el calendari del contribuent per estar sempre al dia de totes les obligacions tributàries.

Visualitzi el butlletí d'informació laboral amb les últimes notícies d'actualitat i les principals novetats del sector.

Els nostres tècnics s’encarregaran de dur a terme tota la gestió laboral de la seva empresa:

• Inscripció de l’empresa a la TGSS
• Altes i baixes d’Autònoms i empleades de la llar
• Tramitació del REA
• Afiliació dels treballadors a l’empresa
• Confecció de qualsevol contractes de treball i pròrrogues
• Càlcul de les nòmines
• Relació nominal de costos salarials
• Documents de liquidació de quotes a la TGSS
• Gestió de les Incapacitats temporals
• Accés al Portal web pel client i pel treballador
• Pagaments directes
• Realització del models 111 i la declaració informativa en el model 190
• Accés a prestacions (atur, subsidi, etc...)
• Convenis especials
• Tràmits estrangeria (obtenció NIE, arrelament social, etc...)
• Coordinació amb la seva entitat de prevenció de riscos laborals.
• Actualització dels convenis col·lectius
• Accés i gestió dels portals oficials: Cont@, delt@ i contrat@
• Comunicació amb la TGSS mitjançant nou sistema Siltra
• Obtenció del certificat digital de persones jurídiques i de persones físiquesm oferir l’assessorament complementari que pot necessitar