Consulti el calendari del contribuent per estar sempre al dia de totes les obligacions tributàries.

Visualitzi el butlletí d'informació laboral amb les últimes notícies d'actualitat i les principals novetats del sector.

El departament jurídic compte amb professionals que gestionaran:

• Tot tipus d’acomiadaments
• Confecció de cartes sancionadores i avisos
• Realització d’expedients disciplinaris
• Negociació de convenis i pactes d’empresa
• Gestió de requeriments i citacions de la inspecció de treball
• Tota mena de recursos administratius i judicials
• CMAC
• Defensa davant el jutjat
• Demandes de particulars
• Anàlisi i confecció informe del Compliance laboral
• Gestió de les eleccions sindicals
• Estudi de la seva jubilació