View our taxpayer’s calendar to keep up to date with your tax obligations.

View our labour information newsletter for the latest news and developments of the sector.

Les empreses poden lliurar als seus treballadors les nòmines en suport informàtic


El lliurament al treballador del rebut individual justificatiu del pagament del salari s'ha de fer en el model corresponent, però no s'estableix en quin suport s'ha de lliurar, i l'empresari pot decidir el canvi de format (de paper a digital) unilateralment encara que contravingui la pràctica seguida fins al moment en l'empresa.

Així ho va establir el Tribunal Suprem en la seva sentència de l'1 de Desembre de 2016 que unifica el criteri, i que modifica la doctrina referent a altres sentències, on defensava que la previsió legal era el lliurament en suport paper de les nòmines