View our taxpayer’s calendar to keep up to date with your tax obligations.

View our labour information newsletter for the latest news and developments of the sector.

http://www.laborex.cat/en/986


Read more

http://www.laborex.cat/en/336


Read more

http://www.laborex.cat/en/186_i215


Read more

http://www.laborex.cat/en/186


Read more

Novedades laborales de la Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2021 y congelación del Salario Mínimo Interprofesional (SMI)


Novedades laborales de la Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2021 y congelación del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) Read more

The Supreme will finally clarify whether the maternity benefit is taxed or not for personal income tax


> The Madrid TSJ has ruled that the subsidy is exempt.> Finance and the TSJ of Andalusia argue that it is subject to tax.One of the great legal and tax conflicts in recent years is closer to the end. The Supreme Court will decide whether the maternity benefit paid by mothers during t… Read more

As of 2019 the new pensions will suffer an automatic cutoff when applying the sustainability factor linked to the life expectancy


La ministra d'Ocupació insisteix que no es veurà minvada la pensió inicial, però la veritat és que els càlculs amb els que treballa ara mateix el Govern contemplen una reducció inicial del 0,45%. A aquesta mesura se’n sumen d’altres com el retard en l'edat de jubilació, l'incre… Read more

Criteria for active retirement after Law 6/2017, of October 24, on urgent reform of self-employment


In relation to full active retirement are essential conditions for accessing it, as a formula to make work compatible with the retirement pension at 100% • Being part of the autonomous regime because it is limited only to this group. • Have access to retirement from the ordinary age an… Read more

Encara està a temps a beneficiar-se del seu crèdit anual per a la formació (sense aplicar el nou RD 694/2017)


La seva empresa encara està a temps d'aprofitar les ajudes per a la formació dels seus empleats que es gestionen a través de la Fundació Estatal per a la Formació en l'Ocupació (Fundae). Es tracta del crèdit anual a què tenen dret totes les empreses i que varia en funció de la pla… Read more

El Congrés comença a tramitar la reforma de l'Estatut dels Treballadors perquè es creï un registre de la jornada laboral diari


Es comença a tramitar la reforma de l'Estatut dels Treballadors per tal de frenar l'abús de la hores extraordinàries no pagades i que s'elevi aquesta infracció a la qualificació de greu, que arriben multes de Les greus amb multa, en el grau mínim, de a 626 euros aa 6.250 euros. La in… Read more

És cert que una sentència del tjue impedeix incloure en un acomiadament col·lectiu a treballadores embarassades?


Diversos mitjans de comunicació assenyalen que el Tribunal de Justícia de la Unió Europea ha sentenciat que les embarassades tenen prioritat de permanència en el cas d'un acomiadament col·lectiu i que, per tant, és molt difícil (o directament impossible) justificar la seva inclusió… Read more

Les empreses poden lliurar als seus treballadors les nòmines en suport informàtic


El lliurament al treballador del rebut individual justificatiu del pagament del salari s'ha de fer en el model corresponent, però no s'estableix en quin suport s'ha de lliurar, i l'empresari pot decidir el canvi de format (de paper a digital) unilateralment encara que contravingui la pr… Read more

9 de cada 10 autònoms menors de 40 anys cotitza per la base mínima


El 86% dels autònoms co tza a la Seguretat Social per la base mínima, percentatge que supera àmpliament el 90% quan són menors de 40 anys. Sense tenir en compte l'edat, únicament el 0,8% dels autònoms perso- nes siques co tzen per més de tres vegades la base mínima de cotització (… Read more

El TS determina que les empreses no estan obligades a realitzar un registre de la jornada diària


El Tribunal Suprem acaba de sentenciar que les empreses no estan obligades a realitzar un registre de la jornada diària de tota la plantilla per comprovar el compliment de la jornada laboral i horaris pactats, i que només han de complir amb l'obligació d'efectuar un registre de les hore… Read more

Així es podrà ajornar el pagament de l'IVA l'autònom i la pime


Es podrà postergar l'ingrés, amb independència que hagi cobrat o no L'Agència Tributària ha publicat a la seva pàgina web una instrucció en que aclareix com afecta als deutes de baixa quantia les restriccions als ajornaments del pagament d'impostos que es va aprovar en el reial decr… Read more