Consulte el calendario del contribuyente para estar siempre al día de todas las obligaciones tributarias.

Visualice el boletín de información laboral con las últimas noticias de la actualidad y las principales novedades del sector.

És cert que una sentència del tjue impedeix incloure en un acomiadament col·lectiu a treballadores embarassades?


Diversos mitjans de comunicació assenyalen que el Tribunal de Justícia de la Unió Europea ha sentenciat que les embarassades tenen prioritat de permanència en el cas d'un acomiadament col·lectiu i que, per tant, és molt difícil (o directament impossible) justificar la seva inclusió. De moment però, no hi ha cap canvi pel que fa a l'acomiadament de treballadores embarassades en el marc d'un acomiadament col·lectiu i, per tant, una empresa pot continuar incloent a aquestes empleades. Això sí, tant abans com ara, l'acomiadament d'una treballadora embarassada (igual que en altres supòsits protegits com pot ser la situació de reducció de jornada per guarda legal) només pot declarat nul o procedent (no cap la improcedència).
Respecte al Tribunal Superior de Justícia de la Unió Europea (TJUE), el que ha passat és que l'advocat general, Eleanor Sharpston, acaba d'emetre les seves conclusions sobre el cas Bankia en què deixa clar que en el marc d'un acomiadament col·lectiu, l'acomiadament d'una treballadora embarassada només pot produir-se en casos excepcionals no inherents a l'embaràs i sempre que en la pràctica no hi hagi realment la possibilitat de reubicar-la en un altre lloc de treball adequat (Conclusions en l'assumpte      C-103/106, acomiadament col·lectiu cas Bankia, 14 de Setembre del 2017. Qüestió prejudicial interposada pel Tribunal Superior de Justícia de Catalunya). Ara bé, les conclusions dels advocats generals (actualment n'hi ha 11) no són vinculants, per la qual cosa podria succeir que quan el TJUE dicti sentència no avali necessàriament aquestes conclusions.
La advocat general entén que la Directiva de maternitat (Directiva 92/85 / CEE del Consell, de 19 de setembre de 1992) "protegeix les treballadores durant el període comprès entre el començament del seu embaràs i el final del permís de maternitat" i que "l'excepció que permet l'acomiadament de la treballadora embarassada només és aplicable en casos excepcionals no inherents al seu estat"
Per tot això, segons Eleanor Sharpston, "perquè operi l'excepció basada en l'existència de "casos excepcionals" que fan possible l'acomiadament d'una treballadora embarassada, no n'hi ha prou amb invocar motius que afectin el seu lloc en cas d'acomiadament col·lectiu, sinó que a més, en la pràctica no ha d'haver realment possibilitat de reubicar l'embarassada en un altre de lloc de treball adequat".