Consulte el calendario del contribuyente para estar siempre al día de todas las obligaciones tributarias.

Visualice el boletín de información laboral con las últimas noticias de la actualidad y las principales novedades del sector.

El TS determina que les empreses no estan obligades a realitzar un registre de la jornada diària


El Tribunal Suprem acaba de sentenciar que les empreses no estan obligades a realitzar un registre de la jornada diària de tota la plantilla per comprovar el compliment de la jornada laboral i horaris pactats, i que només han de complir amb l'obligació d'efectuar un registre de les hores extres realitzades, d'acord amb el què disposa l'article 35.5 de l'ET (sent. del TS de 23.03.17, que revoca el sentenciat per l'Audiència Nacional en la seva sent. de 4.12.15).

El TS entén que aquest art. 35.5 de l'ET regula la realització d'hores extres i l'establiment d'un registre en el que s'anotin les que es realitzen dia a dia, però sense imposar la necessitat d'establir un registre de la jornada diària efectiva, ni que el mateix permeti com- provar (controlar) l'adequat compliment dels horaris pactats.

En la sentència, el TS deixa molt clar que la manca de gestió, o incorrecta gestió del registre, "no es tipifica per la normativa com a infracció de forma evident i terminant". A més, "tampoc es tipifica com a falta la no gestió del registre".

Tot i que el TS admet que "convindria una reforma legislativa que aclarís la obligació de portar un registre horari i facilités al treballador la prova de la realització d'hores extraordinàries", la veritat és que "aquesta obligació no existeix per ara i els tribunals no poden suplir al legislador imposant a l'empresa l'establiment d'un complicat sistema de control horari ".

Per la seva banda, pel que fa a no informar els treballadors sobre les hores realitzades en jornades especials o incomplir obligacions merament formals o documentals "això constitueix, només, una falta lleu i en determinats supòsits (art. 6.5 i 6.6 de la LLISOS ) ".

A diferència del que entenia l'AN, el Suprem considera que no es produeix indefensió al treballador a l'hora de provar la realització d'hores extres, "ja que a final de mes, l'empresa li ha de notificar el nombre d'hores extres realitzades, o la seva no realització, el que li permetrà reclamar enfront d'aquesta comunicació ".

Atenció!: Aquesta sentència obligarà a la Inspecció de Treball a modificar el disposat en la Instrucció 3/2016, sobre intensificació del control en matèria de temps de treball, en què assumia el criteri de l'Audiència Nacional i per la qual estava sancionant a les empre-

ses que incomplissin el què disposa la sentència de l'AN i no tinguessin un registre de control diari de la jornada.