Consulte el calendario del contribuyente para estar siempre al día de todas las obligaciones tributarias.

Visualice el boletín de información laboral con las últimas noticias de la actualidad y las principales novedades del sector.

9 de cada 10 autònoms menors de 40 anys cotitza per la base mínima


El 86% dels autònoms co tza a la Seguretat Social per la base mínima, percentatge que supera àmpliament el 90% quan són menors de 40 anys.

Sense tenir en compte l'edat, únicament el 0,8% dels autònoms perso- nes siques co tzen per més de tres vegades la base mínima de cotització (2.679,30€)

Dels 3.191.291 d'autònoms comptabilitzats a Espanya a finals del 2016, el 61,80% són autònoms persones siques, mentre que el 38,20% estan donats d'alta amb algun pus de societat.

Del total dels autònoms:

> 194.925 figuren com a familiars col·laboradors.

 > 388.883 com a administradors de societats.

 > 42.706 com a familiars de socis.

 > 11.556 com a religiosos.

> 24.670 enquadrats com a col·legiats professionals.