Consulte el calendario del contribuyente para estar siempre al día de todas las obligaciones tributarias.

Visualice el boletín de información laboral con las últimas noticias de la actualidad y las principales novedades del sector.

Així es podrà ajornar el pagament de l'IVA l'autònom i la pime


Es podrà postergar l'ingrés, amb independència que hagi cobrat o no

L'Agència Tributària ha publicat a la seva pàgina web una instrucció en que aclareix com afecta als deutes de baixa quantia les restriccions als ajornaments del pagament d'impostos que es va aprovar en el reial decret de mesures fiscals del passat desembre. En aquesta norma, el ministeri d'Hisenda ha assenyalat que resultaven inajornables les retencions o ingressos a compte, els pagaments fraccionats de l'impost sobre societats o els tributs repercutits. Aquest últim cas afecta a l'IVA. El reial decret indica que només es podrà ajornar l'IVA si es justifica prèviament que no s'ha cobrat.

Aquesta decisió va posar en alerta els autònoms i les pimes que van veure com es tancava una via que els permet suavitzar els problemes de liquiditat. La Federació Nacional d'Associacions de Treballadors Autònoms (ATA) va iniciar converses amb el Govern per reduir l'impacte d'aquesta mesura. Ara, una instrucció de l'Agència Tributària interpreta de la manera més benèvola possible el Reial decret. Així, en el cas d'ajornaments de fins a 30.000 euros, Hisenda entén per defecte que les sol·licituds d'ajornament correspon a IVA no cobrat. Serà una presumpció i l'autònom no ha de justificar-ho. Fonts de l'Administració assenyalen que la seva interpretació és l'única que permet mantenir el sistema d'ajornaments automàtics.

El límit de 30.000 euros no és casual. Correspon a la quantia que la legislació permet des d'octubre de 2015 ajornar automàticament sense necessitat de presentar garantia o aval. Anteriorment, el límit era de 18.000 euros.

Així, l'autònom podrà seguir postergant el pagament de l'IVA com fins ara. L'Agència Tributària aclareix que l'ajornament de deute fins a 30.000 euros es concedirà amb un termini màxim de 12 mensualitats. En el cas que se sol·liciti postergar més de 30.000, el contribuent haurà de justificar que correspon a IVA que no ha arribat a cobrar. En aquests cas, a més, s'exigirà aval i es fixarà un termini de devolució de 36 mensualitats.

I què passa amb la pime? La nota informativa que l'Agència Tributària ha publicat a la web només fa referència als autònoms. No obstant això, fonts de l'Administració aclareixen que també les persones jurídiques podran postergar el pagament de l'IVA en el cas de deutes inferiors a 30.000 euros, amb independència que ho hagin cobrat o no. La diferència és que l'ajornament es concedirà per sis mesos enfront dels 12 previstos per a les persones físiques.