Consulte el calendario del contribuyente para estar siempre al día de todas las obligaciones tributarias.

Visualice el boletín de información laboral con las últimas noticias de la actualidad y las principales novedades del sector.

El Congrés comença a tramitar la reforma de l'Estatut dels Treballadors perquè es creï un registre de la jornada laboral diari


Es comença a tramitar la reforma de l'Estatut dels Treballadors per tal de frenar l'abús de la hores extraordinàries no pagades i que s'elevi aquesta infracció a la qualificació de greu, que arriben multes de Les greus amb multa, en el grau mínim, de a 626 euros aa 6.250 euros.
La iniciativa demana modificar l'article 34 de l'Estatut dels Treballadors per incloure l'obligació de registrar diàriament les hores treballades, incloent l'horari concret d'entrada i sortida de cada treballador pactat en els convenis col·lectius o contractes de treball. A més, l'empresa ha de conservar aquests registres durant quatre anys perquè estiguin a disposició de la Inspecció de Treball i Seguretat Social.