Consulti el calendari del contribuent per estar sempre al dia de totes les obligacions tributàries.

Visualitzi el butlletí d'informació laboral amb les últimes notícies d'actualitat i les principals novetats del sector.

Format per un grup de professionals amb una amplia experiència i coneixement en el sector. La formació contínua es un dels nostres valors.

Oliveras i Julià, Francesc

+34 972 41 30 39 / Ext. 2239
608 711 130  foliveras@laborex.cat

Gironès i Pallàs, Anna

+34 972 41 30 37 / Ext. 2237
659 072 241  agirones@laborex.cat

Iruela Castillo, Sílvia

+34 972 41 30 32 / Ext. 2232
683 343 845  siruela@laborex.cat

Camarero Clarà, Roger

+34 972 65 50 83 / Ext. 2233
rcamarero@laborex.cat

Camps Pla, Pau

+34 972 65 53 00 / Ext. 2257
pcamps@laborex.cat

Dàvila Rodríguez, Rosalia

+34 972 41 30 34 / Ext. 2234 
rdavila@laborex.cat

Franch Sabench, Gemma

+34 972 41 27 02 / Ext. 2255
  gfranch@laborex.cat

Guillén Jaro, Judith

+34 972 65 53 05 / Ext. 2256
jguillen@laborex.cat

Güibas Juanola, Laura

+34 972 41 28 48 / Ext. 2275
lguibas@laborex.cat

Grabulosa Rovira, Roser

+34 972 41 27 04 / Ext. 2264 
rgrabulosa@laborex.cat

Luque Cobo, Ester

+34 972 41 30 38 / Ext. 2238
  eluque@laborex.cat

Moreno i López, Lídia

+34 972 41 30 30 / Ext. 2230 
lmoreno@laborex.cat