Laborex assessors laborals

Avís legal

LABOREX ASSSESSORS LABORALS, S.L., és una societat inscrita al Registre Mercantil de Girona, Tom 1612, Llibre 0, Foli 87, Full número GI-27012, amb CIF B17426917. El domini és comput.es

Adreça:

C/ Bonastruc de Porta, 31, 2n 2a, 17001 de Girona

Telèfon: 972 413 030

e-mail: admin@laborex.es

CONDICIONS GENERALS D'ÚS

L'usuari accedeix voluntàriament a aquesta pàgina web, la qual cosa implica que la utilitzarà d’acord amb aquest avís legal, la llei, la moral, la bona fe i/o els bons costums.

La utilització d'aquesta pàgina web suposa l'acceptació d'aquest avís legal.

Les pàgines web d’aquest lloc web poden ser visitades lliurament pels usuaris, exceptuant aquelles que continguin informació a la que solament es permeti accedir a l’usuari registrat. Aquestes pàgines estan restringides als usuaris prèviament autoritzats per LABOREX ASSSESSORS LABORALS, S.L. El nom d’usuari i contrasenya són personals i intransferibles. L’usuari assumeix la responsabilitat per qualsevol dany i perjudici, directes o indirectes, que puguin derivar-se de la seva utilització indeguda, així com de la seva cessió a tercers. En qualsevol moment LABOREX ASSSESSORS LABORALS, S.L. per motius de seguretat, podrà modificar la contrasenya de l’usuari, amb notificació prèvia.

LABOREX ASSSESSORS LABORALS, S.L. es reserva el dret a modificar sense previ avís el contingut d'aquest avís legal així com el dret d’alterar la forma d’accés a la seva pàgina web sense previ avís; per tant, i per a una correcta utilització del lloc web, li recomanem que visiti periòdicament aquesta secció.

LABOREX ASSSESSORS LABORALS, S.L. manté aquesta pàgina web amb l’objectiu de facilitar l’accés a una informació d’interès per als usuaris i usuàries, actualitzada i exacta. Per aquest motiu, demanem la col·laboració dels usuaris de la nostra pàgina, que poden fer-nos arribar les seves aportacions i suggeriments a través de l’adreça admin@comput.es

PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

© 2012, LABOREX ASSSESSORS LABORALS, S.L., laborex.es. Tots els drets reservats.

Aquesta pagina web i els continguts inclosos: articles, texts, imatges, logotips, marques, altres elements de la imatge corporativa, etc. són propietat de LABOREX ASSSESSORS LABORALS, S.L. o de tercers que han autoritzat el seu ús a LABOREX ASSSESSORS LABORALS, S.L., quedant expressament prohibida la seva explotació sense l’autorització expressa de LABOREX ASSSESSORS LABORALS, S.L., que haurà de ser sol·licitada i concedida per escrit. Les marques, noms comercials o signes son propietat de LABOREX ASSSESSORS LABORALS, S.L., o en el seu cas, de tercers.

L'accés a aquest lloc web no suposa, en cap cas, l’adquisició per part dels usuaris de cap dret de propietat sobre els continguts que hi figuren.

LABOREX ASSSESSORS LABORALS, S.L. es reserva el dret a modificar, actualitzar o suprimir qualsevol dels continguts d'aquest lloc web, en qualsevol moment i sense previ avís.

LIMITACIÓ DE LA RESPONSABILITAT

LABOREX ASSSESSORS LABORALS, S.L. es reserva el dret a interrompre l’accés al seu lloc web, així com la prestació de qualsevol servei a través del mateix en qualsevol moment i sense previ avís, sigui per motius tècnics, de seguretat, de manteniment o per qualsevol altra causa.

LABOREX ASSSESSORS LABORALS, S.L. no serà responsable en cas de que s’hagi d’interrompre el servei, retard o mal funcionament i altres inconvenients que tinguin el seu origen en causes que s’escapen del control de LABOREX ASSSESSORS LABORALS, S.L. i/o siguin degudes a una actuació dolosa o culpable de l’usuari i/o tinguin el seu origen per causes de força major.

La informació continguda en aquest lloc web pot no ser correcta, malgrat els esforços duts a terme per aconseguir-ne l’exactitud i l’actualització. En conseqüència, LABOREX ASSSESSORS LABORALS, S.L. no es responsabilitza dels errors continguts, ni dels danys o perjudicis derivats de la seva utilització.

Aquest lloc web pot contenir enllaços a altres llocs webs del contingut, la utilitat o l’exactitud dels quals no es pot responsabilitzar LABOREX ASSSESSORS LABORALS, S.L. La incorporació d'un enllaç en aquest lloc web no pot considerar-se una recomanació als usuaris perquè l’utilitzin; la decisió d'utilitzar-lo és responsabilitat d'aquests últims.

LABOREX ASSSESSORS LABORALS, S.L. no es fa responsable dels danys i els perjudicis derivats de l'ús d'aquest lloc web o dels seus continguts, i no garanteix l'absència de virus o la impossibilitat de causar danys en els sistemes informàtics de l'usuari.

LABOREX ASSSESSORS LABORALS, S.L. no es responsabilitza del mal ús que es pugui fer d'aquest lloc web.

LEGISLACIÓ APLICABLE I TRIBUNALS COMPETENTS

Les condicions d'aquest lloc web i les relacions entre l'usuari i LABOREX ASSSESSORS LABORALS, S.L. es regiran per la legislació espanyola.

Per conèixer de qualsevol discrepància que pugui sorgir entre l’usuari i LABOREX ASSSESSORS LABORALS, S.L. ambdues parts es sotmeten als Jutges i Tribunals de Girona, Espanya.