Àrea privada

Consulta on-line de dades i documentació relativa a l’empresa i als treballadors.

Client

 • Dades de l'Empresa
 • Dades dels Treballadors
 • Tramitació d'Altes
 • Tramitació de Baixes
 • Tramitació de Variacions
 • Tramitació d'0Incidències
 • Nòmines
 • Costos Salarials
 • Impostos
 • Documentació General
 • Altres

Treballador

 • Nòmines
 • Contractes
 • Certificat retencions
 • Declaració situació familiar
 • Documentació General
 • Altres
Portal del client
Àrea privada

Portal del client

 • Dades Empresa
 • Dades Treballadors
 • Tramitació Altes
 • Tramitació Baixes
 • Tramitació Variacions
 • Tramitació Incidències
 • Nòmines
 • Costos Salarials
 • Impostos
 • Documentació General
 • Altres
Més informació
Portal del treballador
Àrea privada

Portal del treballador

 • Nòmines.
 • Contractes.
 • Certificat retencions.
 • Altres.
Més informació