Assistència jurídica

Defensem els interessos dels nostres clients amb rigor i professionalitat, tant en procediments individuals com en procediments col·lectius.

 • Acomiadaments per causes objectives.
 • Acomiadaments disciplinaris.
 • Acomiadaments col·lectius (E.R.O.)
 • Expedients disciplinaris.
 • Investigacions d’assetjament laboral i/o sexual.
 • Recursos administratius i judicials.
 • Defensa lletrada davant el jutjat o l’administració.
 • Conciliacions administratives i Judicials.
 • Negociació de convenis col·lectius i pactes d’empresa.
 • Modificacions substancials de les condicions de treball.
 • Mobilitat geogràfica o funcional.
 • Tutela de drets fonamentals.
 • Reclamacions i demandes laborals.
 • Qualsevol altra disputa laboral originada en el si de l’empresa.
 • Demandes de particulars.