Control de presència

Plataforma de control horari dels treballadors i registre de la jornada efectiva de treball.

Paquet bàsic

 • Registre d’entrades, sortides i permisos retribuïts.
 • Gestió de vacances i baixes per I.T.
 • Geolocalització.
 • Alertes i informes estàndard.

Paquet avançat

 • Tot el LABORTIME bàsic.
 • Imputació d’hores a projectes i/o departaments.
 • Distribució automàtica de les hores per projecte.
 • Informes Personalitzats.
Paquet bàsic
Labortime

Paquet bàsic

 • Registre d’entrades, sortides i permisos retribuïts.
 • Gestió de vacances i baixes per I.T.
 • Geolocalització.
 • Alertes i informes estàndard.
Més informació
Paquet avançat
Labortime

Paquet avançat

 • Registre d’entrades, sortides i permisos retribuïts.
 • Gestió de vacances i baixes per I.T.
 • Geolocalització.
 • Alertes i informes estàndard.
Més informació